Realizacje

Wykaz zrealizowanych robót :

 

 1. Budowa węzła drogowego na DK7 przy CH Auchan w Łomiankach (2012 ÷ 2013)
  • Przebudowa oświetlenia drogowego
  • Przebudowa napowietrznej i kablowej linii telekomunikacyjnej
 2. Przebudowa ul. Brukowej, ul. Brukowej BIS, ul. Stary Tor w Łomiankach (2012 ÷ 2013)
  • Przebudowa oświetlenia drogowego
  • Przebudowa napowietrznej i kablowej linii telekomunikacyjnej
 3. Budowa oświetlenia ul. Dominikańskiej w Warszawie ( 2012)
 4. Przebudowa sieci energetycznej w związku z budową drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Oczapowskiego do ul. Przy Agorze w Warszawie (2012)
 5. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu drogi wojewódzkiej 719 w miejscowości Waleriany ( 2012 ÷ 2013)
 6. Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową w Warszawie ( 2012 ÷ 2013)
  • Przebudowa oświetlenia drogowego
  • Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
 7. Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną gminy Błonie (2011 ÷ 2012)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
 8. Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskie (2011 ÷ 2012)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
 9. Budowa Trasy Mostu Północnego: zadanie 1 etap I od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską (2010 ÷ 2012)
  Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Trasa Mostu Północnego - ul. Marymoncka
  Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Trasa Mostu Północnego - ul. Myśliborska
  Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Trasa Mostu Północnego - ul. Modlińska
 10. Budowa oświetlenia ul. Rydygiera w Warszawie (2011)
 11. Przebudowa zasilania złącza kablowego - Budowa drogi publicznej - ul. Narwik na odcinku od ul. Lazurowej do granicy m.st. Warszawy (2011)
 12. Wykonanie przebudowy kabli trakcyjnych przy rondzie ONZ kolidujących z budową II linii metra w Warszawie (2011)
 13. Przebudowa Al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i ul. Komorowskiej w Komorowie (2011)
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii nn
 14. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów róg ul. Halnej w Warszawie (2011)
 15. Wprowadzenie organizacji ruchu w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pułkowej - ul. Marymonckiej w Warszawie (2011)
 16. Wprowadzenie organizacji ruchu w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczocha i al. Wilanowska w Warszawie (2011)
 17. Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495+800 do km 516+550 (2010 ÷ 2011)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
 18. Modernizacja wraz z remontem układu drogowego przed Terminalem 1 na poziomie +5,30 na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - budowa oświetlenia  (2010 ÷ 2011)
 19. Demontaż stacji trafo zasilającej zaplecze oraz plac budowy trasy S8 (2010)
 20. Przebudowa kabla energetycznego 15 kV w rejonie ul. Koszykowej i ul. Krzywickiego w związku z przebudową wodociągu centralnego w Warszawie (2010)
 21. Kompleksowa przebudowa ul. Mareckiej w Zielonce zad. 2 na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Lipowej (2010)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
 22. Budowa drogi oraz zjazdów przeciwpożarowych wraz z przebudową nawierzchni przy budynku PZU Tower w Warszawie,  Al. Jana Pawła II 24  (2010)
  •    Przebudowa oświetlenia
  •    Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej
 23. Wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego zaplecza budowy – rozbudowa  ul. Piastowskiej w Ożarowie Mazowieckim (2010)
 24. Przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej (2010)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Zabezpieczenie kabli energetycznych  SN i nn
 25. Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania dwóch biletomatów zlokalizowanych przy budynku ekspedycji na pętli autobusowej przy ul. Włościańskiej 39 (2010)
 26. Połączenie drogowe trasy N-S z terminalem PL Warszawa Okęcie, ul. Gordona Bennetta (2009 ÷ 2010)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
 27. Budowa ul. Makowskiej w Warszawie  (2009 ÷ 2010)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii nn
 28. Przebudowa układu komunikacyjnego z pełną infrastrukturą techniczną w rejonie terminalu ETIUDA na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2009 ÷ 2010)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli teletechnicznych
  •    Przebudowa kablowych linii nn
 29. Budowa drogi ekspresowej S-8 – trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”, km 1+099÷km 11+477,07 (2008 ÷ 2010)
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Warszawska - Trasa S8
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. ul. Lazurowa - Trasa S8
  •    Budowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
  •    Zasilanie przepompowni wód opadowych wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych
 30. Roboty budowlane związane z budową drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego - ul. Dolin Służewiecka (2008 ÷ 2010)
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Wilanowska - ul. Sobieskiego
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Arbuzowa
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Nałęczowska bis
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Karczocha
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
  •    Zasilanie przepompowni wód opadowych
 31. Przebudowa Terminala Kontenerowego przy ul. Marywilskiej w Warszawie (2009)
  •    Przebudowa oświetlenia
  •    Przebudowa kanalizacji i kabli dla potrzeb monitoringu
 32. Wykonanie zasilania i oświetlenia zaplecza przy ul. Arkuszowej w Warszawie (2009)
 33. Wprowadzenie organizacji ruchu w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Modlińskiej - ul. Obrazkowej oraz ul. Pułkowej - ul. Marymonckiej w Warszawie (2009)
 34. Przebudowa wjazd do salonu LEXUS przy ul. Połczyńskiej w Warszawie (2009)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa kablowych linii nn
 35. Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz demontaż sygnalizacji świetlnej w związku z przebudową ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej w Warszawie (2009)
 36. Wykonanie doświetlenia trybuny na terenie stadionu sportowego Polonia Warszawa (2009)
 37. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową kabli energetycznych  ul. Tyśmienickiej w Warszawie (2009)
 38. Zasilanie zaplecza budowy  dla potrzeb – Budowa dojazdu do szpitala MEDICOVER - II etap  (2009)
 39. Zasilanie w energię elektryczną ekspozycji „Sztafeta wolności 1976-89 na ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie (2009)
 40. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dynowskiej w Warszawie (2009)
 41. Budowa odcinaka drogi patrolowej w rejonie stacji SO-2 i budynku granicznego punktu kontroli weterynaryjnej na terenie Portu Lotniczego Warszawa - roboty teletechniczne (2009)
 42. Budowa Trasy Siekierkowskiej - skrzyżowanie Drogi krajowej Nr 2 z Trasą Siekierkowską - wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego zaplecza i placu budowy (2009)
 43. Przebudowa skrzyżowania ulic: Lalki, Jagiełły, Balicka wraz z odwodnieniem (2008 ÷ 2009)
  •    Budowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
 44. Przebudowa sygnalizacji świetlnych w obszarze Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie oraz montaż monitoringu wizyjnego z wyposażeniem (2008)
  •    Skrzyżowanie ul. Królewska - ul. Mazowiecka
  •    Skrzyżowanie  ul. Królewska - ul. Moliera
  •    Skrzyżowanie  ul. Senatorska - ul. Moliera
  •    Skrzyżowanie  ul. Senatorska - ul. Miodowa
 45. Przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Antoniego, O. Lange i Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim (2008)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
 46. Przebudowa ul. Włościańskiej odc. Kłodawska - Słowackiego (2008)
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Włościańska – ul. Kłodawska
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Włościańska – ul. Słowackiego
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych linii SN i nn
 47. Budowa pętli autobusowej przy ul. Włościańskiej (2008)
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
 48. Montaż 5 szt. słupów do monitoringu wraz z fundamentami dla stacji paliw Auchan Modlińska w Warszawie (2008)
 49. Wykonanie przebudowy ul. Kłodawskiej - Budowa oświetlenia (2008)
 50. Przebudowa przyłącza oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych w ramach przebudowy Skweru Hoover'a w Warszawie (2008)
 51. Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od ul. Aluzyjnej do granic miasta. (2007 ÷ 2008)
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Modlińska – ul. Przyrzecze
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Modlińska – ul. Aluzyjna
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
  •    Zasilanie przepompowni wód opadowych
 52. Modernizacja (przebudowa) nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego w Warszawie (2006 ÷ 2008)
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat i ul. Świętokrzyskiej
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Miodowa
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – ul. Królewska
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Królewska – ul. Moliera
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Senatorska – ul. Moliera
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych linii SN i nn
  •    Przebudowa kanalizacji teletechnicznej
  •    Iluminacja pomników i budynków
 53. Dostawa i montaż szafy pomiarowej z układem pół-pośrednim dla potrzeb lodowiska przy ul. Rozbrat w Warszawie (2007)
 54. Wykonanie zasilania placu budowy "Skwer Hoover'a" wraz z projektem i pomiarami (2007)
 55. Wykonanie instalacji elektrycznych, oświetlenia parku oraz kortów tenisowych, na terenie obiektu Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "SOLEC"  w Warszawie (2007)
 56. Montaż masztów MSOś i MSŁ na skrzyżowaniach : ul. Grójecka – ul. Korotyńskiego,
  ul. Inżynierska – ul. Ratuszowa,  ….. (2007)
 57. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Towarowa - ul. Srebrna w Warszawie (2007)
 58. Usunięcie kolizji energetycznych w ul. Makuszyńskiego w związku z budową I linii metra (2006 ÷ 2007)
 59. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi nr 50 i drogi nr 694 w m. Brok.  (2006)
 60. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Gwiaździstej (2006)
 61. Budowa oświetlenia na ul. Gwiaździstej w Warszawie (2006)
 62. Wykonanie zasilania zaplecza budowy  dla potrzeb budowy - Modernizacja (przebudowa) nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego w Warszawie
  (2006)
 63. Dokończenie inwestycji polegającej na przebudowie w ciągu ul.  Górczewskiej południowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową oraz przebudowie ul. Górczewskiej od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich w Warszawie (2006)
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i ul. Powstańców Śląskich
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i ul. Konarskiego
 64. Wykonanie zasilania zaplecza budowy oraz placu budowy dla budowy  - Dwupoziomowego skrzyżowania
  ulic Wołoskiej – Marynarskiej – Rzymowskiego - Wilanowskiej w Warszawie ( 2006 )
 65. Dokończenie budowy dwupoziomowego skrzyżowania ulic Wołoskiej – Marynarskiej – Rzymowskiego - Wilanowskiej w Warszawie (2006)
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Marynarskiej i ul. Wynalazek
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Marynarskiej i ul. Postępu
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Rzymowskiego i ul. Cybernetyki
  •    Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Marynarskiej - ul. Wołoskiej - al. Wilanowskiej - ul. Rzymowskiego
  •    Przebudowa oświetlenia ulicznego
  •    Przebudowa urządzeń energetycznych  SN i nn
  •    Przebudowa kablowych  linii SN i nn
 • Budowa Trasy Mostu Północnego

  Ad 9

  Budowa Trasy Mostu Północnego: zadanie 1 etap I od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską (2010 ÷ 2012)

 • Przebudowa drogi krajowej

  Ad 17

  Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt - Mińsk Mazowiecki od km 495+800 do km 516+550 (2010 ÷ 2011)

 • Budowa drogi ekspresowej S-8

  Ad 29

  Budowa drogi ekspresowej S-8 - trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia", km 1+099÷km 11+477,07 (2008 ÷ 2010)

 • Roboty budowlane jezdni Al. Wilanowskiej

  Ad 30

  Roboty budowlane związane z budową drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego - ul. Dolin Służewiecka (2008 ÷ 2010)

 • Modernizacja Placu Zamkowego w Warszawie

  Ad 52

  Modernizacja (przebudowa) nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego w Warszawie (2006 ÷ 2008)