Aktualności

Zadania, które aktualnie realizujemy:

 1. Wykonanie robót elektroenergetycznych w ramach budowy WUT PKP IC przy ul. Kozia Górka w Warszawie
 2. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach remontu ul. Kawęczyńskiej w Warszawie
 3. Przebudowę instalacji oświetleniowej kolidującej z projektowaną zatoką parkingową oraz budowę zasilania wagi pomiarowej przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie
 4. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Nowopoligonowej w Warszawie
 5. Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wacława w Sokołowie
 6. Przebudowa dróg krajowych nr 2, 7 i 61 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej oraz z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle warszawskim Ł-19, Ł-20, Ł-21, Ł-22, Ł-23, Ł-24, Ł-25, Ł-26 oraz estakady Ł-35 na węźle praskim w Warszawie
  • Przebudowa oświetlenia drogowego
  • Przebudowa kablowych linii SN i nn
 7. Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego
 • Przebudowa oświetlenia drogowego
 • Przebudowa kablowych linii SN i nn
 1. Budowa ul. Zdrojowej w Grójcu
 • Przebudowa oświetlenia drogowego
 • Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
 1. Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Sytą i budowę  ul. Zaściankowej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie
 • Przebudowa oświetlenia drogowego
 • Przebudowa kablowych i napowietrznych linii SN i nn
 1. Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz sieci teletechnicznej w związku z budową zatok autobusowych na ulicach Świderskiej i Klasyków w Warszawie